Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giảm diện tích 141ha tại phía Bắc và 120ha tại phía Tây, đồng thời bổ sung 261ha ở phía Đông của khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III (VSIP III). Vị trí khu công nghiệp VSIP III sau khi điều chỉnh thuộc xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Dự án VSIP III có quy mô 1.000ha, tổng vốn đầu tư thực hiện là 6.407 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư vào tháng 11/2016.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đồng ý đưa khu công nghiệp Cây Trường với quy mô diện tích 700 ha tại xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Đồng thời, bổ sung khu công nghiệp Cây Trường với quy mô diện tích 700 ha tại xã Cây Trường II và thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng do Becamex IDC làm chủ đầu tư vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 173/TTg-KTN ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan liên quan cập nhật nhu cầu sử dụng đất của khu công nghiệp VSIP III và khu công nghiệp Cây Trường vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan để tổ chức thực hiện.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan để thực hiện việc điều chỉnh phương án sử dụng đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị có trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong trường hợp việc điều chỉnh phương án sử dụng đất của Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tổng công ty Becamex IDC có sự thay đổi về diện tích đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.

Hiện trên địa bàn Bình Dương có 29 khu công nghiệp đang hoạt động và xây dựng với diện tích 12.743 ha và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 794 ha, trong đó có 26 khu công nghiệp đang hoạt động.

Trong đó bên cạnh các khu công nghiệp do Becamex IDC làm chủ đầu tư thì những năm gần đây hệ thống khu công nghiệp của VSIP Group đang nổi lên. VSIP Group được thành lập vào năm 1996 với vốn điều lệ là 946 tỷ đồng trên cơ sở hợp tác giữa hai Chính phủ: Singapore do SembCorp dẫn đầu sở hữu 51% vốn và Việt Nam là Becamex IDC với 49% vốn.

Hiện VSIP Group có 7 khu công nghiệp đang hoạt động trải dài từ Nam tới Bắc, với tổng diện tích hơn 6.000 ha.

Ngoài ra, còn 4 khu công nghiệp đang và sắp triển khai gồm: VSIP Bình Dương 3 (1.000 ha), VSIP Nghệ An 2 (441 ha), VSIP Hải Dương 2 (559 ha) và VSIP Bắc Ninh 2 (500 ha).