Cách kiểm tra CCCD đã làm xong chưa như sau:
Bước 1 Truy cập vào website
Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào website Cổng Dịch vụ công Quốc Gia:https://dichvucong.gov.vn/

Bước 2 Tiến hành tra cứu hồ sơ : Tiếp theo bạn hãy chọn mục Thông tin và dịch vụ ở trên, chọn tiếp mục Tra cứu hồ sơ.

Bước 3 Nhập mã hồ sơ và Tra cứu – Mã hồ sơ chính là dãy số trên giấy hẹn lấy căn cước công dân của bạn. Nhập Mã hồ sơ vào ô và nhập tiếp Mã bảo mật theo yêu cầu.

Cuối cùng, bạn bấm Tra cứu là hoàn thành.