Chính quyền TP.HCM đang gấp rút thực hiện chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19 trên địa bàn.

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, danh sách đã qua thẩm định, phê duyệt mà các địa phương gửi về hiện nay thống kê có gần 5,7 triệu người khó khăn được nhận hỗ trợ. Từ ngày 30.9 đến nay, các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã chi hỗ trợ cho 2,6 triệu người (đạt tỷ lệ 46,7%).

Các bước lập danh sách, xét duyệt.

Theo công văn 3181/2021 của UBND TP.HCM về việc triển khai gói hỗ trợ đợt 3, UBND phường, xã, thị trấn là đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai công tác chăm lo đợt 3; ghi rõ nội dung hỗ trợ, phương pháp, cách thức hỗ trợ; tiến độ triển khai hỗ trợ; đối tượng ưu tiên chi hỗ trợ trước. Đồng thời, tổ chức công khai, minh bạch danh sách tại địa phương và trên hệ thống quản lý an sinh xã hội; trong đó, ưu tiên giải quyết trước và sớm cho đối tượng bổ sung phát sinh của đợt 3, những người đang sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo.

Ngoài ra, theo công văn 31453/2021 hướng dẫn triển khai gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, có quy định rõ về cách thức rà soát, xét duyệt danh sách hỗ trợ.

Cụ thể, bước 1, khu phố, ấp thành lập tổ công tác để thực hiện chính sách hỗ trợ, thành phần gồm cán bộ UBND phường, xã, thị trấn; công an khu vực; khu đội trưởng; trưởng ban điều hành khu phố, ấp; tổ trưởng tổ dân phố; đại diện MTTQ, các đoàn thể ở khu phố, ấp và các thành phần khác… (tổ công tác tại một số địa phương còn có thành phần là bí thư chi bộ hoặc bí thư đảng bộ bộ phận khu phố – PV).

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, đối chiếu các tiêu chí, quy định để xác định “người có hoàn cảnh thật sự khó khăn”, tổ chức bình nghị xét duyệt để thống nhất đề xuất. Sau đó, gửi biên bản họp kèm danh sách về chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn.
Tổ công tác này còn có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc cho dân, tổng hợp các ý kiến báo cáo cấp ủy và chính quyền cùng cấp được xem xét giải thích, tổ chức công khai danh sách hỗ trợ (họ và tên, địa chỉ cư trú) và thực hiện hỗ trợ cho dân sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Bước 2, sau khi tiếp nhận biên bản kèm danh sách của tổ công tác, chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn tổng hợp danh sách đề xuất hỗ trợ gửi về Công ty TNHH MTV phát triển công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) để rà soát, đối chiếu và lập danh sách người không hưởng lương.

Công ty QTSC sẽ tiến hành lọc, chuyển lại danh sách, lúc này UBND phường, xã, thị trấn sẽ thành lập một hội đồng xét duyệt, thành phần gồm: Chủ tịch và phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn; cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động; trưởng công an xã; phường đội trưởng; công an khu vực; khu đội trưởng; trưởng ban điều hành khu phố; tổ trưởng tổ dân phố; MTTQ và các đoàn thể của phường, xã, thị trấn (một số địa phương sẽ có thêm thành phần là bí thư đảng ủy phường, xã, thị trấn – PV).

Hội đồng này sẽ tiến hành họp xét duyệt, chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và tính chính xác của từng nhóm, tổng hợp danh sách “người có hoàn cảnh thật sự khó khăn” đủ điều kiện hỗ trợ, chốt danh sách gửi về UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức để thẩm định, phê duyệt.
Bước 3, UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức (TP.HCM) thẩm định, phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ; đồng thời, gửi danh sách được phê duyệt về Công ty QTSC để đưa lên hệ thống thông tin quản lý chi trả và chỉ đạo cấp phường, xã chi trả cho người được hỗ trợ. Những trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi Covid-19, phải nêu rõ lý do để người dân được biết. Danh sách hỗ trợ (gồm: họ và tên, địa chỉ cư trú) phải được công khai tại địa phương, bằng các cách như niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, khu dân cư, tổ dân phố (nếu có), trang thông tin điện tử của xã, phường, thị trấn (nếu có) để người dân tham gia giám sát, phản ánh nếu có sai sót, điều chỉnh.