Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các bộ, UBND các tỉnh xin ý kiến dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của các lĩnh vực vận tải trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tối 22/9, Bộ Giao thông vận tải công bố dự thảo về kế hoạch Tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Mục đích là để khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách phù hợp với từng bước nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất giữa các tỉnh, thành phố, địa bàn.

Trong đó, với hàng không, việc khai thác các chuyến bay được lấy ý kiến theo 2 phương án.

Phương án 1: thực hiện theo 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (tối đa 10 ngày kể từ ngày áp dụng kế hoạch): các hãng khai thác không vượt quá tần suất 50% trên từng đường bay so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2021 của hãng hàng không đó và có giãn cách ghế trên máy bay;

Giai đoạn 2 (tối đa 10 ngày kể từ ngày kết thúc giai đoạn 1): tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng không vượt quá 70% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2021 của hãng đó, có giãn cách ghế trên máy bay;

Giai đoạn 3 (thực hiện kể từ khi kết thúc giai đoạn 2): tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng không vượt quá 70% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2021 của hãng đó, không phải giãn cách ghế trên máy bay.

Giai đoạn 4 (trạng thái bình thường mới): được khai thác trở lại bình thường;

Trong thời gian thực hiện các giai đoạn 1 đến 3: các đường bay mới, đường bay có tần suất 1 chuyến/ngày của mỗi hãng hàng không thì được khai thác với tần suất 1 chuyến/ngày.

Phương án 2: thực hiện theo 4 giai đoạn

Giai đoạn 1: thực hiện như giai đoạn 1 của phương án 1.

Giai đoạn 2 thực hiện như giai đoạn 2 của phương án 1 nhưng không giãn cách trên máy bay.

Giai đoạn 3 (thực hiện kể từ khi kết thúc giai đoạn 2): tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng không vượt quá tần suất trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2021 của hãng đó, không phải giãn cách ghế trên máy bay.

Giai đoạn 4 (trạng thái bình thường mới): được khai thác trở lại bình thường;

Tổ bay và nhân viên tham gia dây chuyền phục vụ chuyến bay phải có điều kiện: đã đạt 14 ngày tiêm 1 mũi vắc xin phòng Covid-19, tổ bay có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực và đảm bảo duy trì chứng nhận năng lực chuyên môn (năng định).

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương và ý kiến của UBND cấp tỉnh có sân bay, Cục Hàng không Việt Nam quyết định áp dụng thực hiện một trong các giai đoạn nêu trên.

Nguồn LSVN