Năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, qua đó đạt nhiều kết quả ấn tượng trên nhiều phương diện.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Điểm đầu tiên phải kể đến, đó là Ngành đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung do dịch Covid-19 và bão lũ liên tiếp tại miền Trung – Tây Nguyên tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, luôn đổi mới sáng tạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Diện bao phủ bảo hiểm xã hội được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gần 1,1 triệu người, tăng 90% so với năm 2019, tăng 1,2% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và tăng gấp 5 lần so với năm 2015. Số người tham gia bảo hiểm y tế khoảng 88 triệu người, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Chính phủ, tăng 25,6% so với năm 2015.

Đặc biệt, chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế có bước tăng trưởng ấn tượng. So với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y) vượt 10,85%.

Với tỷ lệ bao phủ này, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và về đích trước thời hạn. So với các quốc gia phát triển trên thế giới, để đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân cần từ 40 đến 80 năm, trong khi Việt Nam là 17 năm.

Những kết quả nổi bật nêu trên đạt được trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, một lần nữa khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng

Cùng với việc mở rộng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công tác đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng chính sách luôn được thực hiện chính xác, kịp thời, linh hoạt, thuận tiện.

Năm 2020, trước tình hình dịch bệnh, thiên tai phức tạp, để quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách được đảm bảo tốt nhất, bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn theo sát diễn biến tình hình thực tế, kịp thời thực hiện các giải pháp linh hoạt trong giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trong điều kiện cách ly, giãn cách xã hội do dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt trong giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, như: Chi trả lương hưu tại nhà; linh hoạt trong chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; cấp thuốc bảo hiểm y tế cho người bị mắc bệnh mãn tính; thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ…

Trong bối cảnh bão lũ liên tiếp tại miền Trung-Tây Nguyên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội 10 tỉnh, thành phố theo sát diễn biến tình hình, kịp thời thăm hỏi, nắm bắt tình hình và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia. Đặc biệt, người có thẻ bảo hiểm y tế tại các tỉnh này có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 

Năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng cho gần 134 nghìn người hưởng mới; gần 9,6 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tăng 27,1% so với năm 2015; hơn 1 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 91,2% so với năm 2015… Ngành duy trì việc chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho trên 3,2 triệu người (trong đó: chi trả bằng tiền mặt cho gần 2,5 triệu người; chi trả cho trên 700 nghìn người qua tài khoản cá nhân).

Trong khi mức đóng bảo hiểm y tế bình quân ở nước ta chỉ khoảng 1,1 triệu đồng (so với các nước trong khu vực như Philippines, chúng ta chỉ bằng 1/3, so với Thái Lan chỉ bằng 1/4), nhưng số chi từ quỹ bảo hiểm y tế cho người tham gia luôn chiếm tỷ lệ cao trong chi phí khám, chữa bệnh. Trong năm, quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 167,3 triệu lượt người, tăng 28,4% so với năm 2015.

Góp phần xây dựng quốc gia số, xã hội số của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 28, hướng tới xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng chính sách, việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa trong tất cả các lĩnh vực hoạt động luôn được ngành chú trọng.

Việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức công bố ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động vào tháng 11/2020 vừa qua là bước đi quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành, góp phần xây dựng quốc gia số, xã hội số của Chính phủ. Đến nay, đã có gần 300 nghìn lượt cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 cho tất các thủ tục hành chính của ngành. Đây là một trong những thành tích nổi bật, thể hiện sự nỗ lực của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn với những lợi ích thiết thực, thân thiện.

Với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế làm trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, đưa công nghệ thông tin vào các quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian giải quyết; thực hiện công khai 27/27 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Kết quả các thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đối với người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, toàn ngành cũng tiến hành đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ở Trung ương đã giảm từ 24 đơn vị trực thuộc xuống còn 21 đơn vị (giảm 3 đơn vị cấp Ban), không tổ chức cơ cấu cấp phòng tại 4 đơn vị (giảm 13 đơn vị cấp phòng); cơ cấu, kiện toàn lại và thành lập Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng – để giải đáp, hỗ trợ, tư vấn chế độ chính sách cho người tham gia, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 28. Ở địa phương đã giảm 65 đầu mối cấp phòng trực thuộc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh; giảm 58 Bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã trực thuộc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi có trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh đóng trên địa bàn…

Theo Chu Thanh Vân/TTXVN