Theo báo cáo kết quả phát hành trái phiếu của Becamex IDC Corp (HoSE: BCM), ngày 2/7 vừa qua, công ty đã hoàn tất phát hành tổng cộng 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đợt phát hành thực hiện bắt đầu cùng thời gian và chia làm 2 đợt song song, bao gồm 500 tỷ đồng trái phiếu với mã trái phiếu BCMH2123002 với lãi suất thực tế 8,2%/năm và 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành với mã BCMH2123003 với lãi suất 9%/năm. Các trái phiếu đều có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào 11/6/2023. Kỳ trả lãi 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành.

Trái phiếu BCMH2123002 đã được phân phối cho 200 tỷ đồng cho 1 công ty chứng khoán và 300 tỷ đồng cho 1 cá nhân. Mã trái phiếu còn lại được phân phối 280 tỷ đồng cho 1 công ty chứng khoán và 220 tỷ đồng cho 2 cá nhân.

Cả hai đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại 3 thửa đất tại phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Tổng giá trị của tài sản là 2.278 tỷ đồng, được định giá bởi công ty Thẩm định giá Exim.

Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu vào tháng 7 vừa qua. Nguồn: Becamex

Đến hiện tại, đây là đợt phát hành thứ hai trong năm của Becamex với tổng giá trị huy động sau hai đợt là 3.000 tỷ đồng. Trước đó, cuối tháng 3, doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 5 năm với kỳ trả lãi 3 tháng. Theo đó, lãi suất 4 kỳ đầu là 10%/năm và tối thiểu không thấp hơn 10,5% kể từ kỳ tính lãi thứ 5 trở đi. Kết quả cho thấy, 5 nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua vào trái phiếu của Becamex trong đợt phát hành trên bao gồm 1 tổ chức tín dụng, 2 công ty chứng khoán và 2 công ty bảo hiểm.

Kể từ năm 2019, Becamex đã huy động gần 5.000 tỷ đồng thông qua 7 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Nguồn : Người Đồng Hành